Biofiltermaterialen

Biofiltermaterialen

Onze samenleving stelt hoge eisen aan de woon en leefomgeving. Dit geldt voor geuroverlast, luchtreiniging en andere belastende stoffen. Van Dijk is producent van biofiltermateriaal voor biologische stankbestrijding. Wortelhout en boomschors worden veelal als biofiltermateriaal voor de luchtreiniging toegepast.

Wortelhout

Wortelhout is een geschikt biofiltermateriaal en wordt geproduceerd van boomstobben. Wortelhout wordt geleverd in de fractie die vereist is voor de luchthoeveelheid en de eigenschappen van de proceslucht.

Boomschors

De Franse zeeden boomschors heeft door zijn harde structuur een relatieve lange levensduur en is daardoor uitermate geschikt als biofiltermateriaal. Daarnaast is grove den boomschors en douglas geschikt als biofiltermateriaal. Wij adviseren u welke fractie(s) het beste zijn voor uw biofilter.

Klik hier voor meer informatie over boomschors.

Biofiltratie

Luchtreiniging vindt plaats doordat lucht door een materiaal wordt geleid en de stank is “weg”. Er komen echter veel processen en processtappen aan de orde. Biofiltratie is het omzetten van stankcomponenten door micro-organismen (bacteriën en schimmels). Voordat de micro-organismen aan de slag kunnen is overdracht van de stankstoffen van lucht naar water nodig. Water is voor biofiltratie een zeer belangrijke factor. Er zijn vele belangrijke kritische punten bij biofiltratie. De standtijd van het biofiltermateriaal is afhankelijk van diverse factoren.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden van luchtreiniging door biofiltratie en biofilermaterialen.

VAN DIJK GROOTHANDEL BV

Groothandel in Boomschors
Van Dijk Groothandel BV is leverancier van boomschors en aanverwante natuurproducten. Onze hoofdactiviteit is de productie, in- en verkoop van boomschors. Een belangrijke activiteit binnen ons bedrijf is dat we een onafhankelijke grondstoffenleverancier zijn voor verschillende potgrondbedrijven onder het RHP-keurmerk. Dit keurmerk waarborgt de kwaliteit van het product in de keten van winning tot verwerking bij de afnemer. Wij leveren kwaliteitsproducten aan potgrondbedrijven, gemeenten, groenvoorzieners, aannemers, afhaalcentra, de recreatieve sector en agrarische sector, particulieren en vele anderen.
Meer over Van Dijk Groothandel BV

Diverse toepassingen